Historie B&B De Rode Beuk

Ontstaansgeschiedenis

B&B De Rode Beuk ligt aan de Huyerenseweg. De Huyeren was vroeger een zandrug die lag opgesloten tussen de ontoegankelijke moerassen van het Manderveen, het Langeveen en het Gravenveen van welke laatste ‘wildernis’ een groot gedeelte werd aangeduid als het Friezenveen. Op die zandrug of geestgrond, hebben zich ooit landbouwers gevestigd. Het woord “geest” is een aardrijkskundig woord dat “zandgrond” betekent en meer speciaal een zandige rug in moerassig gebied. De naam de Huyeren duidt op een “heurne” wat woonhoek of buurt betekent.

 

B&B De Rode Beuk is gevestigd in de voormalige huisartsenpraktijk van Geesteren. In het overwegend katholieke dorp was in de jaren 50 geen huisarts gevestigd. Hiervoor moest men toentertijd naar Almelo of Tubbergen. Het was een wens van de bevolking om een eigen Katholieke huisarts in Geesteren te hebben. In samenwerking met de Katholieke kerk en een Geesterse familie, heeft er uitruil van grond plaatsgevonden zodat een perceel vrij kwam waarop het huidige woonhuis met praktijk kon worden gebouwd.

 

Uit bewaarde gegevens van de Stichting Heemkunde Geesteren hebben we kunnen achterhalen dat de rode beuk  in 1953 is geplant door één van de dochters van de allereerste Geesterse huisarts. Onze B&B ontleent haar naam aan deze monumentale boom. In de loop der jaren groeide de praktijk en is de woning diverse keren verbouwd en uitgebreid. In 2014 is de praktijk verhuisd van de Huyerenseweg naar het dorpscentrum. Medio 2019 is de woning drastisch verbouwd en is de praktijk omgebouwd tot Bed & Breakfast met twee kamers: de Wachtkamer en de Spreekkamer. Waaraan deze namen zijn ontleent, laat zich raden.

2021 – De Rode Beuk Geesteren

Wat is er te doen vandaag?